Stock Price Return Risk Sharpe Ratio Outlook
000524 Guangzhou Lingnan Group -a 6.25 -47.1% 33.5% -1.41 Flat
000525 Nanjing Redsun Co Ltd-a 9.67 -30.3% 42.1% -0.72 Up
000526 Xiamen Unigroup Xue Co Ltd. 43.46
000528 Guangxi Liugong Machinery-a 6.88 14.0% 42.8% 0.33 Flat
000529 Guangdong Guanghong Hlds-a 6.97 -45.7% 35.7% -1.28 Flat
000530 Dalian Refrigeration Co -a 3.38 -58.6% 36.2% -1.62 Flat
000531 Guangzhou Hengyun Enterpr-a 7.54 -51.5% 31.0% -1.66 Flat
000532 Zhuhai Huajin Capital Co. Ltd. 10.75 -41.7% 51.5% -0.81 Up
000533 Guangdong Macro Co Ltd-a 2.85 -72.0% 38.3% -1.88 Flat
000534 Wedge Industrial Co Ltd-a 9.15 -6.5% 24.8% -0.26 Flat
000536 Cpt Technology Group Co -a 1.54 -66.9% 32.3% -2.07 Down
000537 Tianjin Guangyu Developmt-a 6.68 -38.4% 75.9% -0.51 Flat
000538 Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 90.33 -20.4% 30.3% -0.67 Flat
000539 Guangdong Elec Power Dev-a 3.47 -22.7% 16.6% -1.37 Up
000541 Foshan Electrical & Light-a 4.56 -38.6% 26.1% -1.48 Up
000543 An Hui Wenergy Co Ltd -a 3.88 -29.3% 27.3% -1.08 Flat
000544 Zhongyuan Environment-a 7.05 -73.0% 47.7% -1.53 Down
000545 Gpro Titanium Industry Co-a 2.49 -29.9% 30.4% -0.98
000546 Jinyuan Cement Co Ltd-a 8.96 -37.4% 46.9% -0.80 Down
000548 Hunan Investment Group Co-a 3.69 -48.8% 35.3% -1.38 Flat


Copyright © Lets App